Rejestracja nowego Oferenta - Działalność gospodarcza
Adres e-Mail jest wykorzystywany jako login użytkownika oraz służy do otrzymywania wiadomości systemowych
Unikalna nazwa użytkownika jest wykorzystywana między innymi jako identyfikacja użytkownika w ramach listy ofert dla aukcji
Hasło to minimum 6 znaków, co najmniej jedna mała i duża litera, co najmniej jedna cyfra oraz co najmniej jeden symbol (!@#$%^&*?()-_=+{};:,<.>)
Informacja uzupełniająca:

Wypełnienie formularza rejestracyjnego powoduje, że ma podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym. W celu aktywacja konta Oferenta prosimy postępować zgodnie z instrukcją opisaną w niniejszym mailu.